Beursdaaiboek. Download gratis!

Download gratis het Beursdraaiboek van Beurstraining Nederland.
Beurstraining Nederland is onderdeel van Resultit Sales Training Nederland. 

Beurzen en tentoonstellingen vormen samen met advertenties, direct mailings en vertegenwoordigersbezoek de belangrijkste informatiebronnen voor gebruikers van professionele en producten en diensten. Evenals de andere communicatiemedia maakt ook de beurs / expo belangrijke ontwikkelingen door. Het aantal speciale (vak)beurzen stijgt en naast nationale worden ook veel regionale beurzen georganiseerd. Ook andere expositievormen zoals in- en outdoorshows genieten een groeiende belangstelling. Het deelnemen aan beurzen en expo’s / tentoonstellingen vergt doorgaans belangrijke investeringen. In verhouding tot andere communicatie instrumenten zijn beursinvesteringen, zowel in tijd als geld, hoog. Een weloverwogen keuze voor dit medium is dan ook zeer belangrijk. Maar het rendement kan hoog, zeer hoog zijn. Maar dat gaat niet vanzelf.

Waarom deelnemen aan een vakbeurs
“We kunnen daar niet wegblijven” kan een bijkomende reden voor een beursdeelname zijn, maar nooit het primaire doel. Definieer duidelijke beursdoelstellingen en ga na of deze aansluiten bij de verwachte bezoekersgroepen. Maak een goed kostenoverzicht, niet alleen van de directe kosten, maar ook van de indirecte kosten zoals man / vrouwuren, reis- en verblijfkosten. Weeg de totale investering en de te verwachte resultaten goed tegen elkaar af. Besluit u tot beursdeelname, prima! Maar laat het beursconcept dan aansluiten bij uw overige communicatie uitingen. Verzeker u van een goede plaats door tijdige inschrijving en overleg met de organisatie. Bedenk daarbij dat u voor bijvoorbeeld tentoonstellingscentra zoals de RAI en de Jaarbeurs belangrijk bent. Een “slechte” plaats kan het effect van uw investering verminderen. Zorg er tevens voor dat uw stand door de juiste communicatieve en visuele hulpmiddelen genoeg ‘stoppingpower’ krijgt. Maar zorg bovenal voor een goede briefing, instructie van uw standontwerper/ -bouwer, de uitvoerder van al uw plannen en natuurlijk uw beursteam. Zij zijn mede verantwoordelijk voor uw beurssucces!

 

Contact leggen met toekomstige nieuwe relaties

Is contact leggen met nieuwe toekomstige afnemers / klanten uw belangrijkste doelstelling? Veelal wel. Maar dat gaat ook niet vanzelf zoals u weet. Ruim 82% van de exposanten geven aan dat werven van nieuwe relaties de hoofddoelstelling is om deel te nemen aan de beurs. Lead genereren die na afloop van de beurs opgevolgd moeten worden en leiden tot nieuwe enthousiast terugkerende relaties. Dat blijkt uit onderzoek de belangrijkste reden om te exposeren. 

Waarom beursbezoekers niet proactief worden aangesproken

Beursbezoekers worden niet aangesproken. Minder dan 2 procent van de exposanten spreekt voorbij lopende bezoekers professioneel aan. 98 op de 100 exposanten wacht tot dat de bezoeker zelf het gesprek aangaat. Gemis aan kansen en dus ook gemis aan toekomstige nieuwe relaties. Belangrijkste reden om bezoekers niet aan te spreken zo blijkt is de vrees voor het "oplopen van een blauwtje". Afgewezen worden. Maar uit het zelfde onderzoek blijkt ook dat 93% van de bezoekers het juist op prijs stelt om wel vriendelijk, professioneel aangesproken te worden? Uw beursteam is daarvoor verantwoordelijk. Die bestaande relatie aanspreken, ja, dat is geen probleem. Maar als nieuwe contacten leggen de doelstelling is vraagt dat wel een actieve benadering van uw salesteam. In de 4 uur durende beurstraining ligt dan ook het accent op het aanspreken en vervolgens uitnodigen van die bezoeker(s) op en in uw stand.
Meer informatie over de verschillende beurstrainingen treft u aan op deze website onder: Beurstrainingen en op de website van Beurstraining Nederland

Succes komt niet vanzelf, maar u heeft er wel invloed op!

Download gratis het Beursdraaiboek

Met tips, suggesties en checklists
Download hier het gratis Beursdraaiboek

 

 
Contact

SALESTRAINING NEDERLAND

   0575 56 64 13

   06 30 69 79 38
          Direct Ton Visser

info@salestrainingnederland

 
Feedback

Erg nuttig, veel praktische tips.
En veel oefenen waardoor je
de stof direct leert toe te passen. Prima SpeedTraining

Müller Fresh Food Logistics Holten


Ik vond het een bijzonder 
leerzame middag.Toch weer wat van geleerd. 
Goede uiteenzetting van je Ton.
De Kweker Amsterdam

Wie namen deel aan de trainingen? Kijk hier>>

                                                                              Feedback van relaties SalesTraining Nederland

 
Copyright Sales Training Nederland | Website door: IZI Services webdesign | Sitemap